Điều khoản dịch vụ

Cảm ơn Quý khách đã truy cập vào website https://bsop.com.vn/ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bắc Sơn, sau đây sẽ được gọi là BSOP. Việc Quý khách truy cập và sử dụng trang web của BSOP, Quý khách đã đồng ý với các ràng buộc về các điều khoản và điều kiện pháp lý về Chính sách bảo mật và quyền riêng tư của BSOP.

Chính sách về quyền riêng tư của BSOP nhằm giúp người dùng nhận thức đầy đủ về nội dung và dữ liệu người dùng được thu thập trên website của BSOP, về nội dung , cũng như trách nhiệm của BSOP và ngươi dùng. Chúng tôi rất coi trọng người dùng và quyền riêng tư của họ, đồng thời chúng tôi khuyến khích tất cả người dùng đọc và làm quen với chính sách quyền riêng tư này để họ có thể hiểu các quyền của mình và cách bảo vệ chúng.

Chính sách bản quyền

BSOP là chủ sở hữu của tất cả các nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, hình ảnh, đồ họa, biểu tượng, video và âm thanh (gọi chung là “Nội dung”). Chúng tôi bảo vệ bản quyền của Nội dung này và cấp phép cho người dùng sử dụng Nội dung này theo các điều khoản sau đây:

1. Sử dụng Nội dung

Quý khách có thể trích dẫn hoặc sử dụng Nội dung của chúng tôi cho mục đích phi thương mại, nhưng Quý khách phải giữ nguyên thông tin về bản quyền và các thông tin khác về tác giả của Nội dung này. Quý khách không được tái bản, phân phối, sửa đổi hoặc sử dụng Nội dung này cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

2. Bản quyền của bên thứ ba

BSOP tôn trọng bản quyền của bên thứ ba và không sử dụng bất kỳ Nội dung nào vi phạm bản quyền của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Nếu Quý khách cho rằng Nội dung trên trang web của chúng tôi vi phạm bản quyền của Quý khách, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể giải quyết vấn đề này.

3. Liên hệ

Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến chính sách bản quyền của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chính sách bản quyền này có thể được cập nhật theo thời gian và bất kỳ thay đổi nào sẽ được đăng tải trên trang web của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, Quý khách đồng ý tuân theo chính sách bản quyền này.

Thông báo khi vi phạm bản quyền

Trong trường hợp vi phạm bản quyền, BSOP có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) thực hiện một trong các biện pháp để bảo vệ quyền lợi của chính BSOP: gửi thông báo bằng văn bản/email cho Quý khách, thông báo rằng thông tin của Quý khách đã bị vi phạm bản quyền về việc sử dụng, sao chép hoặc phân phối thông tin thuộc quyền sở hữu trí tuệ của BSOP.

Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo từ BSOP, bằng bất kỳ hành động hay phương thức nào, Khách hàng phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm bản quyền đó. Nếu Khách hàng vẫn tiếp tục hành vi vi phạm bản quyền này, BSOP sẽ khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp này, Quý khách phải thanh toán mọi chi phí liên quan đến việc khởi kiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở án phí, bồi thường tất cả thiệt hại.

Bảo vệ sự riêng tư và bản quyền

Quyền hạn

Khi sử dụng dịch vụ và website của BSOP, Quý khách đồng ý rằng chúng tôi có quyền quản lý và sử dụng các dữ liệu và thông tin liên quan theo chính sách quyền hạn của chúng tôi về bảo mật và an toàn thông tin.

BSOP có quyền sử dụng lại các thông tin Quý khách cung cấp trong quá trình tư vấn, hỗ trợ Quý khách để phục vụ cho mục đích minh họa hoặc lưu trữ như là danh sách khách hàng tiêu biểu nếu được Quý khách đồng ý, chấp thuận.

Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ nếu phát hiện Quý khách có hành vi lừa đảo hoặc không trung thực trong việc cung cấp thông tin hỗ trợ.

Ngoài ra, chúng tôi cũng có quyền từ chối cung cấp dịch vụ nếu Quý khách từ chối cung cấp thông tin cần thiết trong quá trình làm việc hoặc cố ý cung cấp thông tin không đúng sự thật.

Nghĩa vụ

Chúng tôi có trách nhiệm hỗ trợ Quý khách triển khai các công việc theo các dịch vụ đã cung cấp. BSOP cam kết bảo vệ quyền và thông tin cá nhân của Quý khách trong quá trình làm việc.

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin của Quý khách khỏi việc lợi dụng trái phép thông qua dịch vụ tư vấn của BSOP bởi các cá nhân hoặc công ty khác.

Chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu báo cáo vi phạm bản quyền và ngừng cung cấp dịch vụ cho các cá nhân hoặc công ty tái phạm theo quy định của Đạo luật bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ (DMCA).

Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin hỗ trợ cho chủ sở hữu bản quyền trong việc quản lý tài liệu sở hữu trí tuệ của khách hàng trên mạng khi có yêu cầu khiếu nại (DMCA). Nếu Quý khách cho rằng một cá nhân hoặc công ty đang vi phạm bản quyền và muốn thông báo cho chúng tôi, Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh liên lạc được cung cấp bên dưới.

Chấp nhận các điều khoản sử dụng

Bằng việc sử dụng bất kỳ trang nào của trang web BSOP.COM.VN, Quý khách chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của BSOP dưới đây. Nếu Quý khách không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của BSOP hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng BSOP.

Truy cập và sử dụng

BSOP luôn bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà trang web BSOP.COM.VN cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của BSOP mà không cần báo trước.

Trang web BSOP.COM.VN cung cấp miễn phí thông tin đến mọi người. Không được truy cập trái phép vào các trang bảo mật hoặc không công khai, bằng phương pháp nào đó không thông qua giao diện và hướng dẫn mà BSOP cung cấp. BSOP có thể tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ của BSOP cho Quý khách nếu Quý khách không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của BSOP hoặc nếu BSOP đang điều tra hành vi bị nghi ngờ là sai phạm.

Quyền sở hữu trí tuệ

Các Điều khoản sử dụng cho phép Quý khách sử dụng các dịch vụ của BSOP cho cá nhân, cho mục đích phi thương mại. Quý khách không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên trang web BSOP.COM.VN ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/ trình duyệt web mà Quý khách sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin.

Thương hiệu

Quý khách không được sử dụng thương hiệu BSOP, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của BSOP. Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên trang web BSOP.COM.VN không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó với BSOP.

Hành vi bị nghiêm cấm

Quý khách chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của trang web BSOP.COM.VN cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Quý khách đồng ý không sử dụng các dịch vụ của trang web BSOP.COM.VN cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.

Đóng góp của thành viên

Bất kỳ thông tin nào Quý khách gửi đến các Liên hệ của trang web BSOP.COM.VN sẽ không được coi là các thông tin bảo mật. Bằng cách cung cấp bất kỳ đóng góp nào đến trang web BSOP.COM.VN, Quý khách cấp cho trang web BSOP.COM.VN quyền không thể thu hồi, đầy đủ, vĩnh viễn, và miễn phí để tái xuất bản, trưng bày, phân phối, sửa đổi. Quý khách bảo đảm rằng Quý khách sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp cho trang web BSOP.COM.VN. Quý khách đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của các thông tin đó. Trang web BSOP.COM.VN không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của Quý khách.

Giám sát và thi hành

Trang web BSOP.COM.VN có quyền: loại bỏ hoặc từ chối đưa lên bất kỳ thông tin đóng góp nào của thành viên theo đánh giá của website; thực hiện các sửa đổi mà BSOP cho là cần thiết đối với các đóng góp của thành viên; tiết lộ danh tính của Quý khách hoặc các thông tin khác về Quý khách theo các yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền; chấm dứt hoặc đình chỉ truy cập của Quý khách đến tất cả hay một phần Dịch vụ của BSOP cho bất kỳ hoặc không vì lý do gì.

Vi phạm bản quyền

BSOP coi trọng vấn đề bản quyền. Và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm Quý khách quyền. Theo đúng các qui định của pháp luật. Nếu Quý khách tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên trang web BSOP.COM.VN vi phạm bản quyền của Quý khách. Quý khách có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này từ các dịch vụ của BSOP. Bằng cách gửi thông báo cho website qua thư điện tử hoặc các hình thức liên lạc phù hợp khác.

Dựa vào thông tin cung cấp

Các thông tin có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ của BSOP. Được cung cấp duy nhất cho mục đích thông tin chung. BSOP có thể cập nhật các thông tin này theo thời gian. Nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc được cập nhật một cách đầy đủ. Bất kỳ thông tin nào có sẵn trên trang web BSOP.COM.VN. Có thể được thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào. Và trang web BSOP.COM.VN không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin như vậy.

Quý khách còn thừa nhận và đồng ý rằng. Tất cả thông tin công bố trên trang web BSOP.COM.VN được cung cấp bởi các bên thứ ba. Trang web BSOP.COM.VN không thể, và từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm liên quan đến độ chính xác, hoàn thiện, tin cậy, hiệu quả, sử dụng. Hoặc kết quả sử dụng các thông tin công bố trên trang web BSOP.COM.VN Và Quý khách chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất kỳ hành động nào dựa vào việc sử dụng bất cứ thông tin công bố trên trang web BSOP.COM.VN.

Từ chối các bảo đảm

Các trang web chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Quý khách chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra. Để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ Quý khách chống virus và các chương trình phá hoại.

Đảm bảo

Nếu bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào được xác định là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do nào bởi bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào thì Điều khoản hoặc Điều kiện đó sẽ bị cắt đứt và các Điều khoản và Điều kiện còn lại sẽ tồn tại và có hiệu lực và tiếp tục bị ràng buộc và thi hành.

Khắc phục hậu quả

Nếu Quý khách vi phạm các Điều kiện sử dụng này và BSOP không có hành động gì, BSOP vẫn có quyền sử dụng các quyền và biện pháp khắc phục của BSOP trong bất kỳ tình huống nào khác khi Quý khách vi phạm các Điều kiện sử dụng này.

Ngày update: 15h00 ngày 09/5/2023

Liên hệ làm việc với BSOP

Địa chỉ

  • Hà Nội: Tầng 9, tòa nhà AP, 87 Trần Thái Tông, Cầu Giấy.
  • Hồ Chí Minh: Tầng 6, tòa Bitexco Nam Long – 63A Võ Văn Tần – P. Võ Thị Sáu, Quận 3.
  • Hải Phòng: Tầng 8, tòa nhà BIDV, Lô 30A, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền.
  • Đà Nẵng: Phú Gia Compound, 144 Ông Ích Khiêm, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu.
  • Quảng Ninh: Vinhomes Dragon Bay Hạ Long, Phú Gia 3-21, Bến Đoan, Hòn Gai, Hạ Long.
  • Cyprus: Pakova Center, Block A, Office 205, Omirou & Nikis, Limassol.
  • Bồ Đào Nha: Tòa nhà Mapfre Seguros, Đường Gonçalo Cristóvão 347, 4000-270 Porto.

Giờ
Thứ hai – Thứ sáu: 8:00AM – 5:30PM
Thứ bảy: 08:00AM – 12:00AM

Giới thiệu về website

Đây là một nơi tốt để giới thiệu bản thân và trang web của bạn hoặc đưa ra các thông tin để người xem tin tưởng hơn.